Recycled Concrete Project

by Halil Taha Nalbant

Beton malzemesi agrega (çakıl, kum kırma taş), çimento ve sudan oluşmakta olup inşaat sektöründe en çok kullanılan malzemedir. Örneğin, Türkiye’de 2019 yılında sadece yaklaşık 67 milyon metreküp hazır beton üretilmiştir. Bir bina yada yapının yapımında kullanılan bu beton ömrünü tamamladıktan sonra atık madde olarak kalmaktadır. Her yıl üretilen bu beton için çok fazla miktarda enerji kullanılıyor ve yüksek miktarda CO2 açığa çıkmaktadır. Hem beton atıklarının çevreye zarar vermeden ülkemize kazandırılması hem de enerji israfını ve CO2 salınımını azaltmak için METU CEST takımı olarak Geri Dönüştürülmüş Beton Yol Projesi üzerinde çalışmaktayız. Projemiz ile atıl halde bulunan betonların kırma tesislerinde uygun ölçülerde kırılması ile yeniden agrega olarak kullanılmasını planlıyoruz. Geri dönüştürülmüş bu agregalar ile merdiven, kaldırım, kara yolu, otopark, havaalanı pisti, yüksek olmayan duvarların yapımında kullanılarak hem maliyet hem de enerji tasarrufu sağlamayı amaçlıyoruz.

Concrete material consists of aggregate (gravel, sand, crushed stone), cement, and water and is the most used material in the construction industry. For example, only about 67 million cubic meters of ready-mixed concrete were produced in Turkey in 2019. This concrete, which is used in the construction of a building or structure, remains as a waste material after completing its life. A lot of energy is used for this concrete produced every year and a high amount of CO2 is released. As the METU CEST team, we are working on the Recycled Concrete Road Project in order to used waste concrete for construction areas in our country without harming the environment and to reduce waste of energy and CO2 emissions. With our project, we are planning to use the inactive concrete as aggregate by breaking it to appropriate sizes in the crushing plants. We aim to provide both cost and energy savings by using these recycled aggregates in the construction of stairs, pavements, highways, parking lots, airport runways, and low-rise walls.

Related Posts

Yorum Yap