Rainwater Harvesting Project

by Selin Şipal

Su kaynaklarının alarm verdiği günümüzde, kaynakların doğru kullanımı, yönetimi ve maksimum veriminin alınması önem kazanıyor. Bu bağlamda yağmur suyu, geri kazanılmış sulara oranla daha kaliteli su temini sağlaması ile ön plana çıkmaktadır. Bizler METU CEST takımı olarak kampüsümüzde etkili su yönetimi amacıyla yola çıkarak yağmur suyu hasadını temin edebilmek ve bunu sulama sularında, temizlik ve tuvaletlerde kullanabilmek için çalışmaktayız. Projemizde yağmur sularının kanalizasyon ile atıksulara karışmasını engellemek ve daha sağlıklı bir akış döngüsü yaratabilmeyi amaçlamaktayız.

In today’s world where water resources are alarming, the correct use, management and maximum efficiency of water resources are gaining importance. In this context, rain water comes to the forefront by providing better quality water than recycled water. As the METU CEST team, we are working to provide rainwater harvesting and to use it in irrigation water, cleaning and toilets, starting with the aim of effective water management in our campus. In our project, we aim to prevent rainwater from mixing with sewage and wastewater and to create a healthier flow cycle.

Related Posts

Yorum Yap