AVRUPA ATIK AZALTIM HAFTASI

by Melike Ulker

Avrupa Atık Azaltım Haftası (The European Week for Waste Reduction (EWWR)), Avrupada atık azaltımına yönelik farkındalığın artması için her yıl kasım ayında düzenlenen en büyük kampanyadır. Bu kampanya kapsamında, atık azaltımı konusunda farkındalık yaratmak isteyen gönüllü katılımcılar (vatandaşlar, öğrenciler, sivil toplum kuruluşları, işletmeler, dernekler) bir araya gelerek organizasyonun gerçekleştirmesine katkı sağlarlar.  Her yıl kasım ayının 3. veya son haftasında düzenlenen kampanya her sene farklı bir tema ile farkındalık yaratmaya çalışıyor. Bu sene 18-26 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek olan kapmayanın konusunu ise ambalajlar oluşturuyor. 2009’dan beri düzenlenen bu kampanya, 2016 yılında da aynı tema ile gündeme gelmişti. 7 yıldan sonra tekrar aynı tema ile gündeme gelmesinin sebebi ise hâlâ bu konunun önemini korumasıdır.

EWWR kampanyalarını bazı hedefler doğrultusunda gerçekleştirir. Bu hedefler şu şekilde sıralanabilir:

  • Atık azaltımı, ürünleri yeniden kullanma ve geri dönüşüm stratejileri hakkındaki farkındalığı arttırmak
  • Avrupa vatandaşlarını atık hiyerarşisine odaklanmaya teşvik etmek ve harekete geçirmek
  • İlgili Avrupa Birliği ve Üye Devlet politikaları hakkında farkındalığı arttırmak
  • EWWR gönüllülerinin gerçekleştirdikleri çalışmaları duyurmak ve paylaşmak
  • EWWR paydaşlarına hedeflenen eğitimleri ve iletişim araçlarını sağlayarak onların kapasitelerini arttırmak

EWWR atıklarla başa çıkmanın yolunu bir hiyerarşiye bağlıyor ve etkinliklerini bu atık hiyerarşisi olarak da adlandırılan hiyerarşi kapsamında gerçekleştiriyor. 6 adımdan oluşan atık hiyerarşisini EWWR kısaca 4 adımla özetliyor: tüketimi azaltmak, ürünleri ve materyalleri yeniden kullanmak, geri dönüşüm ve temizlik.

Tüketimi Azaltmak: Bir ürünü almadan önce o ürüne gerçekten ihtiyacınız olup olmadığınızı kendinize sormalısınız, bunu her üründe yapabilirsiniz paketli ambalajlarda bile. İhtiyacınız olan o ürünü arkadaşınızdan ödünç alıp alamayacağınızı sorgulamak ya da kırık bir şeyi onarıp kullanmak da tüketimi azaltmak için izleyebileceğiniz adımlardandır.

Yeniden Kullanmak: Bilinçli bir tüketicinin gerçekten fark yaratacağı kısım burasıdır. Tek kullanımlık ürünler kullanmak yerine geri dönüştürülebilir ürünler kullanabilirsiniz ve bunu sadece plastikler için değil diğer tüm tek kullanımlık ürünler için yapabilirsiniz. Farkındalığı daha fazla arttırmak için ise ailenizi, arkadaşlarınızı ve komşularınızı tek kullanımlık ürünler yerine geri dönüştürülebilir ürünler kullanması için teşvik edebilirsiniz.

Geri Dönüşüm: Ürettiğiniz atıkları evinizde ayrıştırıp, ilgili geri dönüşüm kutularına bırakarak kolayca geri dönüşüme katkı sağlayabilirsiniz fakat geri dönüşüm adımı çok tercih edilen bir adım değildir çünkü geri dönüşüme ihtiyaç duyuyorsanız bu sizin çok fazla atık ürettiğiniz anlamına gelir ki bu da EWWR’ye göre çok da tercih edilebilir bir şey değildir. Eğer tüketimi azaltmak ve yeniden kullanmak konusunda ciddi adımlar atarsanız, atıklarınız azalmış olacağından geri dönüşüme olan ihtiyacınız da azalacaktır.  

Temizlik: En basit tabirle doğayı kirletmemek gerekir ama maalesef ki çöpler her geçen gün şehirlerimizi ve doğayı etkilemeye devam ediyor. Çöplerin etkilerini ve artışını azaltmak için insanların farkındalık kazanması ve çöpleri etrafa bırakmaması gerekiyor. Bunun için çeşitli eğitimlere katılıp farkındalığınızı arttırabilirsiniz. Ek olarak EWWR de katılımcılarını ve çevresindekileri insanları atık azaltımı konusunda bilgilendiriyor ve onlara çeşitli eğitimler vermeye devam ediyor.

Atık Azaltım Haftası kapsamında sizler de bu 4 adımda belirtilen maddeleri dikkate alarak atıklarla başa çıkma yolunda önemli bir adım atabilirsiniz.

Related Posts